«Round 7 Standings 最新 Round 8 Pairings»

WPN Premium Tournament - LMC Championships 2012

LMC Championships

Round 8 Pod

PodSeatPlayerPoints
1 1 Hagiwara, Noriyuki 18
2 Komatsu, Satoshi 18
3 Mihara, Makihito 15
4 Takeda, Harunobu 15
5 Mihara, Ryo 18
6 Kasuga, Ryosuke 18
7 Miyamoto, Hiroya 21
8 Yoshimori, Sho 15
2 1 Takeda, Hiroki 15
2 Tamura, Yohei 15
3 Arita, Ryuichi 15
4 Kanazawa, Ayanobu 15
5 Harada, Masao 15
6 Kanno, Atsushi 15
7 Sato, Kazumasa 15
8 Fujii, Dai 15
3 1 Watanabe, Ryuji 12
2 Katsumata, Kosuke 12
3 Yanagawa, Tomoyuki 12
4 Oiso, Kenji 12
5 Igarashi, Jun 13
6 Shimada, Masahiko 13
7 Yamauchi, Kazushi 12
8 Hattori, Taiki 12
4 1 Odaka, Masatoshi 10
2 Matsumura, Takehiko 12
3 Sugaya, Hironobu 10
4 Tsuchiya, Hideaki 12
5 Miyata, Hideyuki 12
6 Kusakabe, Shuichi 12
7 Yamamoto, Sadaaki 9
8 Uzawa, Yuichi 10
5 1 Iwaide, Yoshitaka 9
2 Karikome, Hiroaki 9
3 Yanagida, Yuya 9
4 Mitsuyasu, Hidetoshi 9
5 Saishu, Hiroaki 6
6 Ohtani, Makoto 6
7 Fujimoto, Yosuke 9
8 Kobayashi, Jun 9
Tags: Status

編集