«Round 4 Standings 最新 Round 5 Pairings»

WPN Premium Tournament - LMC Championships 2012

LMC Championships

Round 5 Pod

PodSeatPlayerPoints
1 1 Yoshimori, Sho 12
2 Takeda, Harunobu 12
3 Mihara, Makihito 12
4 Harada, Masao 12
5 Miyamoto, Hiroya 12
6 Kasuga, Ryosuke 12
7 Uzawa, Yuichi 10
8 Hagiwara, Noriyuki 9
2 1 Watanabe, Ryuji 9
2 Komatsu, Satoshi 9
3 Oiso, Kenji 9
4 Kanazawa, Ayanobu 9
5 Mitsuyasu, Hidetoshi 9
6 Arita, Ryuichi 9
7 Sato, Kazumasa 9
8 Katsumata, Kosuke 9
3 1 Hattori, Taiki 9
2 Takeda, Hiroki 9
3 Kobayashi, Satoshi 9
4 Mihara, Ryo 9
5 Arita, Kento 9
6 Hasegawa, Shunya 9
7 Yamauchi, Kazushi 9
8 Tamura, Yohei 9
4 1 Wada, Kazunori 6
2 Karikome, Hiroaki 6
3 Fujii, Dai 6
4 Kusakabe, Shuichi 6
5 Oikawa, Masafumi 6
6 Yanagawa, Tomoyuki 6
7 Odaka, Masatoshi 7
8 Igarashi, Jun 7
5 1 Ishiguro, Satoshi 6
2 Yamamoto, Sadaaki 6
3 Kanno, Atsushi 6
4 Toriuchi, Daizo 6
5 Matsumura, Takehiko 6
6 Miyata, Hideyuki 6
7 Iwaide, Yoshitaka 6
6 1 Shimada, Masahiko 4
2 Jitsukawa, Naofumi 3
3 Arai, Kenichiro 3
4 Sugaya, Hironobu 4
5 Fujimoto, Yosuke 6
6 Saishu, Hiroaki 3
7 Bando, Junichiro 3
7 1 Ohtani, Makoto 3
2 Ueki, Junichi 0
3 Ichinohe, Hirona 1
4 Nemoto, Daisuke 3
5 Tsuchiya, Hideaki 3
6 Yanagida, Yuya 3
7 Kobayashi, Jun 3
Tags: Status

編集