«Round 2 Results 最新 Round 3 Pairings»

WPN Premium Tournament - LMC Championships 2012

LMC Championships

Round 2 Standings

RankPlayerPointsOMW%
1 Mitsuyasu, Hidetoshi 6 50.00%
2 Oikawa, Masafumi 6 50.00%
3 Sato, Kazumasa 6 50.00%
4 Yoshimori, Sho 6 50.00%
5 Yanagawa, Tomoyuki 6 50.00%
6 Arita, Ryuichi 6 41.66%
7 Karikome, Hiroaki 6 41.66%
8 Kusakabe, Shuichi 6 41.66%
9 Odaka, Masatoshi 6 41.66%
10 Oiso, Kenji 6 41.66%
11 Tamura, Yohei 6 41.66%
12 Kobayashi, Satoshi 6 41.66%
13 Hagiwara, Noriyuki 6 0.00%
14 Harada, Masao 6 0.00%
15 Kanazawa, Ayanobu 6 0.00%
16 Kasuga, Ryosuke 6 0.00%
17 Komatsu, Satoshi 6 0.00%
18 Mihara, Makihito 6 0.00%
19 Miyamoto, Hiroya 6 0.00%
20 Takeda, Harunobu 6 0.00%
21 Uzawa, Yuichi 6 0.00%
22 Watanabe, Ryuji 6 0.00%
23 Toriuchi, Daizo 3100.00%
24 Mihara, Ryo 3100.00%
25 Yamauchi, Kazushi 3100.00%
26 Wada, Kazunori 3100.00%
27 Bando, Junichiro 3 75.00%
28 Fujii, Dai 3 75.00%
29 Saishu, Hiroaki 3 75.00%
30 Katsumata, Kosuke 3 75.00%
31 Arita, Kento 3 75.00%
32 Yamamoto, Sadaaki 3 75.00%
33 Tsuchiya, Hideaki 3 75.00%
34 Miyata, Hideyuki 3 66.66%
35 Hattori, Taiki 3 66.66%
36 Ishiguro, Satoshi 3 66.66%
37 Iwaide, Yoshitaka 3 50.00%
38 Matsumura, Takehiko 3 41.66%
39 Takeda, Hiroki 3 41.66%
40 Kanno, Atsushi 3 41.66%
41 Nemoto, Daisuke 3 41.66%
42 Ohtani, Makoto 3 41.66%
43 Hasegawa, Shunya 3 41.66%
44 Shimada, Masahiko 1 66.66%
45 Sugaya, Hironobu 1 66.66%
46 Ichinohe, Hirona 1 41.66%
47 Igarashi, Jun 1 41.66%
48 Yanagida, Yuya 0 75.00%
49 Jitsukawa, Naofumi 0 75.00%
50 Kobayashi, Jun 0 75.00%
51 Arai, Kenichiro 0 75.00%
52 Ueki, Junichi 0 75.00%
53 Fujimoto, Yosuke 0 50.00%
Tags: Status

編集