«Player List 最新 Round 1 Pairings»

WPN Premium Tournament - LMC Championships 2012

LMC Championships

Day 2 Player List

Active Players round 8
Arita, Ryuichi
Fujii, Dai
Fujimoto, Yosuke
Hagiwara, Noriyuki
Harada, Masao
Hattori, Taiki
Igarashi, Jun
Iwaide, Yoshitaka
Kanazawa, Ayanobu
Kanno, Atsushi
Karikome, Hiroaki
Kasuga, Ryosuke
Katsumata, Kosuke
Kobayashi, Jun
Komatsu, Satoshi
Kusakabe, Shuichi
Matsumura, Takehiko
Mihara, Makihito
Mihara, Ryo
Mitsuyasu, Hidetoshi
Miyamoto, Hiroya
Miyata, Hideyuki
Odaka, Masatoshi
Ohtani, Makoto
Oiso, Kenji
Saishu, Hiroaki
Sato, Kazumasa
Shimada, Masahiko
Sugaya, Hironobu
Takeda, Harunobu
Takeda, Hiroki
Tamura, Yohei
Tsuchiya, Hideaki
Uzawa, Yuichi
Watanabe, Ryuji
Yamamoto, Sadaaki
Yamauchi, Kazushi
Yanagawa, Tomoyuki
Yanagida, Yuya
Yoshimori, Sho
Total players: 40

編集