«LMC Championships 2012 Invit.. 最新 Day 2 Player List»

WPN Premium Tournament - LMC Championships 2012

LMC Championships

Player List

Active Players round 1
Arai, Kenichiro
Arita, Kento
Arita, Ryuichi
Bando, Junichiro
Fujii, Dai
Fujimoto, Yosuke
Hagiwara, Noriyuki
Harada, Masao
Hasegawa, Shunya
Hattori, Taiki
Ichinohe, Hirona
Igarashi, Jun
Ishiguro, Satoshi
Iwaide, Yoshitaka
Jitsukawa, Naofumi
Kanazawa, Ayanobu
Kanno, Atsushi
Karikome, Hiroaki
Kasuga, Ryosuke
Katsumata, Kosuke
Kobayashi, Jun
Kobayashi, Satoshi
Komatsu, Satoshi
Kusakabe, Shuichi
Matsumura, Takehiko
Mihara, Makihito
Mihara, Ryo
Mitsuyasu, Hidetoshi
Miyamoto, Hiroya
Miyata, Hideyuki
Nemoto, Daisuke
Odaka, Masatoshi
Ohtani, Makoto
Oikawa, Masafumi
Oiso, Kenji
Saishu, Hiroaki
Sato, Kazumasa
Shimada, Masahiko
Sugaya, Hironobu
Takeda, Harunobu
Takeda, Hiroki
Tamura, Yohei
Toriuchi, Daizo
Tsuchiya, Hideaki
Ueki, Junichi
Uzawa, Yuichi
Wada, Kazunori
Watanabe, Ryuji
Yamamoto, Sadaaki
Yamauchi, Kazushi
Yanagawa, Tomoyuki
Yanagida, Yuya
Yoshimori, Sho
Total players: 53

編集